• Firewall
 • Antivirus, antispam
 • Autorizácia, autentifikácia
 • HID Multifaktorová autentifikácia
 • Penetračné testy
 • Monitorovanie bezpečnostných udalostí na PC a serveroch
 • Školenia užívateľov
 • Šifrovanie
 • Zálohovanie dát
 • VPN

IT bezpečnosť

Riziká plynúce z oblasti kybernetických hrozieb majú každoročný stúpajúci trend. Kybernetická bezpečnosť v IT prostredí je základnou podmienkou fungovania spoločnosti.

Poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti formou:

 • procesného nastavenia,
 • nastavenia riadenia prístupov,
 • nasadenia a konfigurácie bezpečnostnej IT infraštruktúry a softvérových riešení,
 • školení koncových používateľov v oblasti IT bezpečnosti.

Naša práca