Certifikáty

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby 

   

Potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti 

   

Certifikát ISM


   

Certifikát Riadenie manažmentu  IT služieb ISO/IEC 20000-1:2011