Certifikáty

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby 

Potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti 

Certifikát ISM, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013

Certifikát ISO/IEC 20000-1:2018

 

Oprávnenie na činnosť na vyhr. zar. elektrických v zmysle §15 zak. 124_2006

Inšpekcia MO:Oprávnenie na činnosť na vyhradených zariadeniach elektrických v rozsahu: E1

Integrátor trojúrovňovej kaskádovej SBI architektúry 

MOBOTIX Gold Partner