Certifikáty

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby 

   

Potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti 

   

Certifikát ISM


Oprávnenie na činnosť na vyhr. zar. elektrických v zmysle §15 zak. 124_2006

Inšpekcia MO:Oprávnenie na činnosť na vyhradených zariadeniach elektrických v rozsahu: E1

Integrátor trojúrovňovej kaskádovej SBI architektúry 

MOBOTIX Gold Partner