Oprávnenie na činnosť na vyhradených zariadeniach elektrických podľa §15 zak. 124/2006

16. 12. 2020

Naša spoločnosť získala Oprávnenie na činnosť na vyhradených zariadeniach elektrických v zmysle §15 zak. 124/2006