Ministerstvo obrany: Oprávnenie na činnosť na vyhradených zariadeniach elektrických v rozsahu E1

11. 02. 2021

Naša spoločnosť získala Oprávnenie na činnosť na vyhradených zariadeniach elektrických v rozsahu E1 vydané Inšpekciou práce Ministerstva Obrany SR