• ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 27001:2013
  • ISO/IEC 20000-1:2018

Manažment Kvality

Komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti implementácie a údržby integrovaných systémov manažérstva:

  • systém manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015,
  • systém environmentálneho manažérstva v zmysle ISO 14001:2015,
  • systém manažérstva BOZP v zmysle ISO 45001:2018,
  • systém manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle ISO 27001:2013,
  • systém manažmentu IT služieb v zmysle ISO/IEC 20000-1:2018.

Naša práca