• ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 27001:2013
 • ISO/IEC 20000-1:2018

Manažment kvality a školenia

Komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti implementácie a údržby integrovaných systémov manažérstva:

 • systém manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015,
 • systém environmentálneho manažérstva v zmysle ISO 14001:2015,
 • systém manažérstva BOZP v zmysle ISO 45001:2018,
 • systém manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle ISO 27001:2013,
 • systém manažmentu IT služieb v zmysle ISO/IEC 20000-1:2018.

Realizujeme školenia v nasledovných oblastiach:

 • IT a kybernetická bezpečnosť,
 • interný manažér kvality,
 • rozvoj komunikačných zručností,
 • používateľské školenia novonasadzovaných IT systémov,
 • Ad hoc školenia v zmysle požiadaviek.

Naša práca