• ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 27001:2013
  • ISO/IEC 20000-1:2005

Manažment Kvality

Komplexné poradenské a konzultačné služby v oblasti implementácie a údržby integrovaných systémov manažérstva:

  • systém manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015,
  • systém environmentálneho manažérstva v zmysle ISO 14001:2015,
  • systém manažérstva BOZP v zmysle OHSAS 18001:2007,
  • systém manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle ISO 27001:2013,
  • systém manažmentu IT služieb v zmysle ISO/IEC 20000-1:2011.

Naša práca