• HID Digital Persona

Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia Digital Persona od spoločnosti HID mení spôsob akým sa pozerať na ochranu integrity organizácie v digitálnom svete. Digital Persona ide za hranice tradičnej dvojfaktorovej a multifaktorovej autentifikácie. Riešenie ponúka schopnosť nasadenia optimálnej sady autentifikačných metód, tak aby mali používatelia možnosť bezpečného a pohodlného (user-friendly) prihlásenia do Windows, VPN, webových, cloudových a mobilných aplikácií.
Ako doplnok k tradičnej sade autentifikačných faktorov – čo máte, kto ste a čo viete – DigitalPersona ponúka autentifikáciu pre kontextové rizikové faktory ako: čas, rýchlosť, poloha a správanie. Posledné spomenuté pokrývajú: čo robíte, kde ste a kedy konáte. Týmto spôsobom môžete prispôsobiť pomer akceptovateľného vystavenia riziku voči nasadeným bezpečnostným opatreniam.
Aplikácia DigitalPersona ponúka „zabezpečenie do budúcnosti“ a je navrhnutá tak, aby sa pri ich vývoji ľahko prispôsobila novým autentifikačným faktorom.