Profil spoločnosti

ims, a.s., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika


ims, a.s. bola založená v roku 2002 a priebehu nasledujúcich 16 rokov svojej existencie sa spoločnosť stala jedným z popredných poskytovateľov technologickej integrácie a poradenských služieb na Slovensku. Naša úspešná cesta bola možná vďaka nášmu jedinečnému tímu kvalifikovaných odborníkov lokalizovaných v našich troch kanceláriách (Žilina, Bratislava, Košice).

Poskytujeme služby v piatich produktových líniách:


ims, a.s. je významným poskytovateľom vedeckej infraštruktúry pre výskumné a vývojové inštitúcie, čím sa aktívne podieľa na prinášaní inovácií a špičkových riešení na Slovensku. Pevne veríme v spoluprácu a partnerstvo, či už s našimi zákazníkmi tak aj partnermi, preto sme pevne odhodlaní podporovať medzinárodnú výmenu a vzťahy. Tiež veríme v navrátenie zdrojov späť do spoločnosti, napríklad podporou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity alebo rôznych špičkových športovcov, ktorí zastupujú našu krajinu.

Hlavným cieľom ims, a.s.  je byť dôveryhodným partnerom a poradcom. Podporujeme to nielen vlastnou prácou, ale aj medzinárodne uznávanými certifikáciami, okrem iného: ISO 9001: 2008, ISO 27001: 2013 alebo ISO 20000-1: 2011.

Pokiaľ sú naši zamestnanci najväčším aktívom, naši zákazníci sú určite našim najcennejším bohatstvom, ims, a.s. má rôzne úspešné referencie vo viacerých významných segmentoch vrátane verejného sektora, vzdelávania, výroby a verejných služieb.