Úspešné nasadenie intranetového portálu v Nikro, s.r.o., a Hern, s.r.o.

10. 11. 2022

V druhej polovici roku 2022 sme úspešne nasadili naše intranetové riešenie na správu dokumentácie na platforme MS Sharepoint 2016 v strojárenských firmách Nikro, s.r.o. a Hern, s.r.o..