• Secure Building Intelligence

Softvérová nadstavba nad prvkami fyzickej bezpečnosti

Softvérová nadstavba nad prvkami fyzickej bezpečnosti zjednocuje a zjednodušuje ovládanie jednotlivých prvkov, zvyšuje komfort práce a rýchlosť reakcie obsluhy.

Riešenie integruje do jednej platformy všetky prvky systémov fyzickej bezpečnosti, ako aj ostatné systémy kľúčové pre chod spoločnosti (UPS, motorgenerátor, sieťová infraštruktúra, ...). Poskytuje prehľad o stave jednotlivých systémov v rámci jednej obrazovky.

Vytvárame riešenie cez:

  • analýzu požiadaviek,
  • návrh a dodávku riešenia,
  • konfiguráciu jednotlivých prvkov,
  • personalizáciu grafickej vizualizácie.

Naša práca