• UiPath
  • MS Power Automate

RPA - Robotická procesná automatizácia

RPA (Robotic process automation) - softvérové riešenie, ktoré Vás zbaví monotónnej, opakujúcej sa práce. Získavate priestor na činnosti s vyššou pridanou hodnotou.

Softvéroví roboti dokážu čítať, extrahovať údaje, vypĺňať formuláre a pracovať v rámci rôznych aplikácií. Vykonávajú širokú škálu preddefinovaných akcií, ktoré majú opakujúci sa charakter.

Automatizácia robotických procesov zefektívňuje pracovné toky, zvyšuje ziskovosť, flexibilitu a schopnosť rýchlej reakcie, ako aj spokojnosť, angažovanosť a produktivitu zamestnancov, tým že odstráni rutinné úlohy z ich pracovných dní.