• riadenie dokumentácie spoločnosti
 • úlohy
 • porady
 • schvaľovanie dovolenky
 • schvaľovanie zmlúv
 • schvaľovanie objednávok
 • cestovné príkazy
 • evidencia interných noriem
 • evidencia vozového parku
 • žiadanky o služobné motorové vozidlo

Intranetové / Portálové riešenia

Príkladom portálového riešenia je aplikačná platforma Microsoft SharePoint, určená na zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie, riadenie firemných procesov, zdieľanie informácií a dokumentov. Výhodou riešenia je jeho škálovateľnosť. Vyhovuje nasadeniu ako v minimalistickom nastavení, tak aj robustným riešeniam.

Pri vytváraní portálového riešenia postupujeme:

 • analýzou procesov a požiadaviek,
 • návrhom riešenia,
 • implementáciou a testovaním,
 • migráciou existujúcich záznamov,
 • zaškolením pracovníkov,
 • poimplementačná podpora.

Naša práca