Meranie optických trás - školenie

25. 05. 2019

V priebehu mesiaca máj sa naši kolegovia zúčastnili školenia "Meranie optických trás". Školenie bolo realizované spoločnosťou v ProFiber Networking.