Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2013

25. 04. 2019

V priebehu mesiaca apríl naši kolegovia úspešne absolvovali Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2013.