Dozorový audit ISO

16. 03. 2019

Dňa 15.3.2019 sme úspešne absolvovali dozorový audit v zmysle noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013.