• PC a tlačiarne
 • Servery
 • Dátové úložiská
 • SAP HANA infraštruktúra
 • LAN, WLAN, SDN
 • Sieťová bezpečnosť
 • Datacentrá
 • Správa, servis a podpora (SLA)
 • Outsourcing

IT Infraštruktúra

IT infraštruktúra je strategické aktívum každej spoločnosti. Optimalizáciou a správnym nastavením dosiahneme dostupnosť služieb a dát, ktoré sú využívané v kľúčových činnostiach života spoločnosti.

Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti IT infraštruktúry formou:

 • analýzy súčasného stavu a potrieb zákazníka,
 • návrhom riešenia,
 • dodávkou, inštaláciou, konfiguráciou a prípadnou integráciou hardvéru a softvéru,
 • servis a podpora s garantovanými parametrami dostupnosti služieb (SLA).

Naša práca