• Kamerové systémy
  • Elektronické zabezpečovacie systémy
  • Perimetre, infrabariéry
  • Elektrická požiarna signalizácia
  • Detektory dymu
  • Systémy kontroly vstupu
  • Nadstavbové integračné systémy

Fyzická bezpečnosť

Fyzická bezpečnosť sa zameriava na monitorovanie a detekciu neželanej činnosti, alebo stavu v určenom priestore a zamedzeniu tejto činnosti následnou včasnou reakciou. Dochádza tak k eliminácií finančných a reputačných strát spôsobených nežiaducou činnosťou. Využívajú sa na to kamerové systémy, elektronické zabezpečovacie systémy, systémy kontroly vstupu a elektrická požiarna signalizácia.

Vytvárame riešenia podľa potrieb a požiadaviek zákazníka:

  • návrh a projekcia,
  • dodávka a inštalácia prvkov fyzickej bezpečnosti,
  • konfigurácia vzájomnej interakcie a grafická vizualizácia,
  • servis a podpora s garantovanými parametrami dostupnosti služieb (SLA).

Naša práca